ادبمعرفي انواع تجهيزات رستوران،آشپزخانه صنعتي و كباب پزهاي تابشي اتوماتيكمعرفي انواع تجهيزات رستوران،آشپزخانه صنعتي و كباب پزهاي تابشي اتوماتيكخريد اسپيكر و بلندگوكليك چت.اهوازچت.ابادان چتادبيآشنايي با اصول و استاندارد هاي لازم براي طراحي ديتاسنترمعرفي انواع تجهيزات رستوران،آشپزخانه صنعتي و كباب پزهاي تابشي اتوماتيكخبريلرچت.لرستان چت.ترك چت.كرد چت.كورد چت.عرب چت.تركمن چت.بختياري چت.بلوچ چت
۶۷صفحه ۶۷ از ۸۲تمامی حقوق مادی و معنوی این سیستم متعلق به سرویس وبلاگ دهی بلاگ نما می باشد .